Skip to content

Nederlandse textielovereenkomst

Wij beloven te werken aan een betere, meer verantwoorde mode-industrie. Dit is niet iets wat wij of iemand anders alleen kunnen doen. Daarom hebben we in 2018 samen met brancheorganisaties, vakbonden, NGO's en de Rijksoverheid het Akkoord over Duurzame Kleding en Textiel (AGT) ondertekend. Iedereen die de AGT ondertekent, zet zich in voor het verbeteren van de economische en ecologische omstandigheden in onze supply chain.

Dat betekent dat we hebben beloofd om discriminatie, kinderarbeid en dwangarbeid in onze hele supply chain uit te bannen. We vragen onze partners om een eerlijk loon te betalen, fatsoenlijke gezondheids- en veiligheidsnormen voor werknemers te bieden en het recht van onafhankelijke vakbonden om te onderhandelen te waarborgen. Om de planeet te beschermen, zetten wij ons in om met onze partners de negatieve impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen, dierenmishandeling te voorkomen, de hoeveelheid water, energie en chemicaliën in onze productieprocessen te verminderen en minder chemisch afval te produceren.

Geen van deze doelstellingen zal van de ene op de andere dag worden gerealiseerd. Onze inspanningen en vooruitgang in de richting van deze doelstellingen worden beoordeeld door de AGT aan wie wij alle informatie over onze productielocaties verstrekken. De waarheidsgetrouwheid van deze informatie wordt gecontroleerd door de Sociaaleconomische Raad van Nederland (SER), en auditinspecties worden uitgevoerd door gecertificeerde auditbedrijven.